Energieneutraal

Wereldwijd neemt de vraag naar energie sterk toe. Daarnaast is het noodzakelijk om van fossiele brandstoffen over te schakelen op duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van CO2 terug te dringen en opwarming tegen te gaan. In deze energietransitie is zonne-energie een van de oplossingen.

Als familiebedrijf zijn we gericht op continuïteit en kijken verder dan de huidige generatie. De keuze om energieneutraal te worden was dan ook snel gemaakt. Ons dak voorzien van zonnepanelen was zowel een duurzame al een strategische keuze. met de aanleg van de zonnepanelen zijn we de komende jaren verzekerd van voldoende energie tegen beheersbare kosten.

Het draagt direct bij aan de continuïteit en de beheersbaarheid van de kosten. En daar zijn onze klanten uiteindelijk ook bij gebaad. Daarnaast zijn we nu ook onafhankelijker geworden en zorgen we voor een substantiële reductie van onze footprint.

2 jaar geleden hebben wij onze twee vestigingen samengevoegd op het bedrijventerrein Molenwetering in Alphen aan den Rijn en zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden om als bedrijf energieneutraal te worden. Met behulp van partners zoals SAM (stichting advies metaal), Tekpower en onze verzekeraar VDSD hebben we deze stap kunnen maken. In ons geval hebben we de installatie gecombineerd met een nieuwe dakbedekking en een aangepaste brandcompartimentering. Een dergelijk oppervlak zonnepanelen op het dak brengt ook risico’s met zich mee en dan is een gedegen risico-inventarisatie een must.

Laat een reactie achter

Featured Items

Deel dit bericht

Link naar Clipboard kopiëren

kopiëren